Kanalizace a vodovod Zálepy

Kanalizace a vodovod Zálepy

V místní části Dolní Břežany - Lhota, jsme realizovali výstavbu tlakové kanalizace pro veřejnou potřebu s napojením na stávající čistírnu odpodních vod.

Modul: Reference