Obytný areál Prosek I

Obytný areál Prosek I

Pro společnost PP 53, a.s., která realizuje výstavbu bytových domů v areálu Prosek naše společnost kompletně realizovala dodávky a montáže vodovodních, kanalizačních a splaškových přípojek včetně retenčních nádrží.

Ke stažení

REFERENCE_Prosek_I.pdf (381 kB)
Modul: Reference