Profil společnosti

Společnost Eltico s.r.o. byla založena na konci roku 2015, v čele s jednatelem společnosti panem Petrem Štěpánkem, jako česká stavebně technologická firma se specializací na oblast elektroinstalačních dodávek. Zaměřující se na silnoproudé a slaboproudé instalace a dodávky měření a regulace budov. Elektroinstalační část byla doplněna vlastní výrobou elektrických rozváděčů.

Společnost Eltico s.r.o. je dceřinou společností, britské společnosti SOFIONE INVESTMENT CO. LTD, jejímž majitelem je pan Marcus George Brown, který touto formou zhodnocuje své investice na území České republiky. Co se týče řízení a vedení společnosti Eltico s.r.o., je naprosto nezávislé ve stanovování své strategie, rohodování a ekonomického řízení a všech nezbytných úkonů potřebných pro řízení společnosti.

Od samého počátku se společnost díky kvalifikovaným, jazykově vybaveným pracovníkům, s bohatými zkušenostmi, etablovala na zakázkách v rámci Evropské Unie, především v České republice a v Německu. 

V rámci elektroinstalační části naší společnosti, působíme v segmentu občanských, průmyslových, bytových a administračních staveb.

V roce 2017, na přelomu února a března vstoupil do společnosti pan Radim Neuman, který sebou přinesl akvizici nového oboru zemních prací, realizace kanalizace a vodovodu, ve formě možnosti převzetí zakázek po končící společnosti PVZ s.r.o. Což přineslo společnosti okamžitou etablaci v novém oboru a nárůst meziročního obratu společnosti o 265%.

Od 1.1.2018 byl pan Radim Neuman jmenován do pozice jednatele společnosti Eltico s.r.o.

Díky vysoké profesionalitě našeho týmu, odbornosti a v neposlední řadě i konstruktivní komunikaci směrem k zákazníkům, stále udržujeme nastoupenou cestu růstu. V roce 2018 jsme zrealizovali obrat 95 mil., což je další meziroční nárůst obratu o 57%.

V prvním pololetí roku 2019 máme již sesmluvněno k 60 mil. Náš cíl, který je podložený reálnými jednáními o dalších zakázkách, je obrat, který by v roce 2019 měl překročit 150mil.

Struktura obratu naší společnosti je složena ze 40% elektroinstalacemi (Česko, Německo), 45% zemními pracemi a 15% výrobou rozvaděčů.

Naše strategie je, během prvních 3 let vytvořit takové portfolio služeb, které by dostatečně diverzifikovalo rizika spojená se zaměřením se pouze na jeden obor. Což jsme během roku 2017 dokázali tím, že jsme se vyprofilovali do dvou core-businessů, které jsou v rámci stavebnictví poměrně stabilní a ekonomicky zajímavé. Pomohlo nám i rozložení našich služeb nejen do České republiky, ale i mimo ní, jako například do Německa, kde je marže řádově vyšší, než v České republice. V roce 2017 jsme začali pracovat a stále v tom pokračujeme na vytvoření dostatečného množství referencí, v dostatečné hodnotě, abychom mohli vstoupi do tendrů veřejných zakázek a být tak první v řadě dodavatelů, čímž bychom zvedli naše zisky přibližně o 15%. Cíl je tedy stát se přímým dodavatelem ve čtvrtém roce své činnosti. Do konce roku 2019 bychom chtěli dosáhnout obratu 150 mil. a v roce 2020, tedy 5 let od založení konsolidovat a stabilizovat společnost tak, aby byla ekonomicky nezávislá. K tomu nám dobře poslouží již zmíněná diverzifikace našich služeb, která nám pomůže překonat i přicházející ekonomickou krizi. Kdy v rámci elektroinstalací je riziko minimální, vzhledem k naší působnosti i mimo Českou republiku a především realizaci zakázek pod Evropskými investičními dotacemi. V rámci zemních prací je naše pozice ještě silnější, kdy je aktuálně v České republice naprostý nedostatek kapacit, vzhledem k probíhající renovaci dálnice D1, která bude trvat až do roku 2020, realizuje se mnoho vlakových koridorů a dále jsou vypsány dotační programy na rozvoj obcí, do kterých spadá i revitalizace kanalizace a vodovodu, také do roku 2020, což je zároveň zásadní náplň našich služeb. Tyto realizace pak probíhají od jednoho do dvou let, což znamená, že máme garantovanou práci minimálně do roku 2022 a to již bude ekonomická krize na ústupu.

 

 

Radim Neuman

Jednatel společnosti