Cyklostezka v Havlíčkově Brodě

16. 07. 2019

Cyklostezka v Havlíčkově Brodě

Od druhé poloviny června 2019 pracujeme na zakázce Cyklostezka v Havlíčkově Brodě. Tento úsek cyklostezky vyplní mezeru mezi stávající komunikací, která vede podél řeky Sázavy. Naše firma zajišťuje nejen kompletní dodávku zemních prací, ale i dodávku betonových monolitických konstrukcí, opěrných zdí a lávek, které jsou podepřeny piloty. Nový úsek cyklostezky bude osázen stromy a další zelení, původní stromy museli být vykáceny z důvodu stavby. Plánovaná realizace je do konce května 2020.

Novinky - výpis všech