Nabídka služeb

Infrastruktura

• zemní práce
• liniové stavby
• výstavba inženýrských sítí
• drobné dopravní stavby
• zpevněné plochy
• ČTÚ
• HTÚ


Elektroinstalace

• osvětlení vnitřní a vnější
• technologická a motorická instalace
• záložní napájení a náhradní zdroje
• uzemnění a hromosvody
• elektronické zabezpečovací systémy
• elektronické požární systémy
• kamerové systémy
• televizní rozvody
• telefonní systémy
• počítačové sítě a dodávky
• kontrola přístupu osob a docházky
• ozvučení objektů
• systémy jednotného času
• záložní napájené a náhradní zdroje

Automatizace, měření a regulace

• měření a regulace budov
• building management systémy
• automatické systémy řízení technologických procesů
• systémy kontroly řízení


Výroba elektrických rozváděčů nízkého napětí do 4000 A se zkratovou odolností do 100 kA


• distribuční a napájecí rozváděče
• rozváděče záložních zdrojů energií
• rozváděče řídící s automaty ASŘ a MaR
• ovládací panely
• dispečerská pracoviště
• elektroměrové a podružné rozvodnice / certifikace ke stažení zde
• zásuvkové skříně / certifikace ke stažení zde